Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מחברות וחוברות כתיבה

סוגי מחברות וחוברות תרגול העתקה וכתיבה

מחברות

מחברת חלקה- מחברת ללא שורות לציור או לכתיבה בדפים חלקים.

מחברת חכמה עם שורה מקווקוות- מחברת 10 או 14 שורות כתיבה בכל דף. השורה שבה כותבים מודגשת בצבע תכלת וכוללת קו קווים למעלה ולמטה. קו קווים אלו נועדו לעזור לילד לשמור על ארגון מרחבי (רווחים בין אות ואות ובין מילים). מחברת מומלצת לכיתה א'.

מחברת חכמה עברית שורה לא מקווקוות - מחברת 10 או 14 שורות כתיבה בכל דף. השורה שבה כותבים מודגשת בצבע תכלת. הבדלי הצבע בין שורות הכתיבה לשורות הרווח מקלות על מציאת השורה והתארגנות בה. אין קו קווים ולכן הילד צריך לדמיין אותם כדי לשמור על רווחים (במידה והתרגל למחברת חכמה שמוזכרת מעלה).

מחברת חכמה חשבון - מחברת חשבון הכוללת 11 שורות בכל דף. כל משבצת בשורה מורכבת משני ריבועים צמודים, עליון ותחתון בצבע תכלת וכל שורה מורכבת מ-14 ריבועים. המחברת עוזרת לילדים למקם כל מספר בתוך שני הריבועים, כאשר הקו הלבן בין הריבועים מהווה את מרכז הספרה. מחברת מומלצת לכיתה א'.

מחברת חכמה אנגלית - מחברת ובה 10 שורות לכתיבה בכל דף. השורה שבה כותבים מודגשת בצבע תכלת ומסתיימת בקו קווים כחולים. הבדלי הצבע ומסגור השורה מקלים על מציאת השורה והתארגנות בה ועוזרים לילד לכתוב עם רווחים בין אותיות ומילים.

 

חוברות לתרגול העתקה וכתיבה

צעדים להצלחה – מושגי יסוד.
הוצאת א. צבר
נושא החוברת – מושגי יסוד
החוברת כוללת: עבודה על תיאום עין יד, מנקודה לנקודה, דגם, הבחנה בפרטים – הקפה של הצורות הזהות לדגם, הבחנה במיקום פרטים, השלמת חסר לפי דגם, הבחנה בצליל פותח וסוגר, זיהוי הברות.
יתרונות – חוברת מקיפה ומגוונת במספר תחומים
חסרונות- לימוד העתקת צורות באסטרטגיית קו-קו אינה מעודדת חשיבה אלא חיקוי בלבד.
 

נעים לכתוב של חיה קושניר
הוצאה לאור אח"י
נושאי החוברת : מוכנות לכתיבה (גן חובה)
פעילויות לקראת ישיבה נכונה, לקראת כתיבה, לקראת עיצוב אותיות, ארגון הכתוב בדף.
 

הגעתי לגיל 5
לומדים בכיף
הוצאת מודן
תרגול כתיבת מספרים, התאמת מספר לכמות.
 

העתקה מהלוח של חיה קושניר
נעים לכתוב
הוצאה לאור אח"י
נושאי החוברת :העתקה מהלוח (כיתה א').
תרגול מוכנות העתקה, תרגול העתקה מהלוח, אבחון מוכנות להעתקה מהלוח ואבחון כישורי העתקה.
 

נעים לכתוב של חיה קושניר
הוצאה לאור אח"י.
נושאי החוברת : ראשית לימוד הכתב (כיתה ב').
לימוד אותיות הכתב לפי קבוצות בעלי דמיון משותף בכיווניות הקו.
תרגול העתקת אותיות ובקרה על העתקתם.
יתרונות : השיטה הוכחה במחקרים כשיטה יעילה ללימוד כתב בכיוון הנכון ובקריאות הנכונה.