Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

סל שירותים התפתחות הילד

סל השירותים התפתחות הילד

סל השירותים שלהתפתחות הילד מבוסס על חוק בריאות ממלכתי וחל על ילדי ישראל בגילאי לידה עד שמונה עשרה.כל ילד זכאי לקבל אבחון התפתחות בהתפתחות הילד של הקופה אליה שייך. האבחון יכלול את התחומים הבאים
תוצאות בדיקה של רופא מומחה/ נוירולוג ילדים.
אבחון ריפוי בעיסוק (מרפאה בעיסוק)- סרבול מוטורי, קשיי התארגנות ותכנון, קשיי כתיבה
אבחון ריפוי בדיבור (קלינאית תקשורת) - גמגום, קשיי שליפה, בניית משפט, אותיות שורקות
אבחון פסיכולוגית – בעיות רגשיות
שירותי הטיפול יינתנו במכון התפתחות הילד או במכון שעובד בשיתוף עם התפתחות הילד ואשר אושר לו לבצע התערבות בתחום.

כמות הטיפולים במסגרת התפתחות הילד.
כמות הטיפולים המאושרת במסגרת התפתחות הילד משתנה בהתאם למספר פרמטרים:
גיל הילד – ככל שגילו נמוך יותר הוא זכאי למספר טיפולים רב יותר.
אבחנת הילד – איחור התפתחותי, הפרעות קשב, הפרעות סומטיות, פיגור, אוטיזם.
כמות הטיפולים הכללי שמקבל הילד בכל התחומים הפרה רפואיים.

גילאי הילד וטווח השירותים.
גילאי 3-6 – טיפול בכל תחומים הנדרשים (ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה) הכוללת השתתפות עצמית של המבוטח בטיפולים הפרה רפואיים. מספר הטיפולים שבסל השירותים משתנה מקופה לקופה.
גילאי 6-9 – כנ"ל. כמות הטיפולים המאושרת מוגבלת יותר אך ניתן להרחיבה במידה ולמבוטח יש ביטחון בריאות מושלם (כללית מושלם, מכבי מגן).