Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

תכנון תפקודים ניהוליים

תכנון - יותר מסתם מילה...

אופרציית התכנון היא יכולת ניהולים מורכבת המתפתחת בעיקר בגילאי בית ספר. ילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב מגלים לרוב קשיים באופרציה זאת. איפה רואים את הצורך בתכנון? הרכבות פאזלים עם חלקים רבים, סידור תמונות ברצף להרכבת סיפור, מספור משפטים ליצירת רצף סיפורי, כתיבה אישית (כתיבת סיפור/חוויה). כל אלו מצריכים תכנון - הבנה ויישום של שלבי עבודה.

אופרציית התכנון מתבססת על תהליך חשיבתי של הגדרת מטרה ראשית ומטרות משניות במקביל להבנת נקודת המוצא. ברגע שהילד מבין מה נקודת המוצא שלו ומה נקודת היעד הוא יכול להתחיל לתכנן את פעולתו. תהליך התכנון מתייחס למימד הזמן ולצורך להבין וליישם עבודה בשלבים. העבודה בשלבים מבוססת על ראיות לוגיות ועל ההבנה כי אם נעשה את א' לפני ב' יהיה לנו קל וברור יותר מאשר אם נעשה את ב' לפני א'. הנטייה לתכנון מבוססת על גיל הילד, התפתחותו הקוגניטיבית וחשיפתו לתיווך בנושא התכנון. ישנם ילדים שזכו לתיווך רב לתכנון ועל כן אופרציה זאת הבולטת יותר ומובילה אותה ליעילות למידה ומשחק גבוהה יותר.

לסיכום, אם הילד שלכם מתקשה להבין או להשתמש במושגי זמן ורצף, מתקשה לתכנן את שלבי עבודתו, אינו מתארגן טוב בזמנים ביחס לבני גילו, חשוב לנסות להבין יחד עם איש מקצוע כיצד לתווך את אופרציית התיווך.

אורית פינצ'בסקי
מרפאה בעיסוק, M.Sc.