Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

תרדמה תחושתית


תרדמה תחושתית

מצב שבו הילד אינו מרגיש את גופו. מצב זה נובע מדיכוי יתר של גירייה תחושתית וחוסר עוררות תחושתית (תת רגישות). ילד עם בעיה זאת עלול לא לשים לב שהוא נפגע או /ו לחפש מגע ותחושה רבה מתוך הצורך הפנימי להרגיש את גופו וגבולות גופו . ילדים אלו לעיתים מתנהגים באופן קיצוני במסגרת החיפוש של המגע.

ילדים עם תרדמה תחושתית או חוסר תחושת מגע מציגים לעיתים את ההתנהגויות הבאות:

נוגעים הרבה בחפצים ובחברים, דבר שמקשה על פיתוח חברויות
משחקים משחקים עם הרבה תנועה ומגע
מגיבים באופן קיצוני לגירויי מגע.
מכניסים הרבה חפצים לפה לגירייה של מגע.
מחפשים משחקים המאפשרים מגע רב וחזק.
לא בהכרח מרגישים כשהם נפגעים /נחתכים
לא תמיד שמים לב כשנוגעים בהם.

במידה והילד מפגין סימנים אלו ובמידה ואלו מפריעים להשתתפותו בתחום הלבוש, המשחק, התפקוד החברתי וההתארגנות מומלץ לאבחן קשיים אלו בריפוי בעיסוק.