Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

התפתחות הילד תכנון תנועה

התפתחות הילד - תכנון תנועה


תכנון תנועה - היכולת לתכנן, לארגן ולבצע רצף תנועות מתואמות בפעולות חדשות ולא מוכרות. תהליך תכנון התנועה חיוני ליצירת קשר עם הסביבה והבסיס לרכישת מיומנויות מוטוריות. יכולת תכנון התנועה מערב יכולות חשיבה, תחושה ותנועה. כשהילדים עושים תנועות ופעולות מוכרות הם עושים זאת באופן מהיר ויעיל. הם אינם משקיעים אנרגיה, קשב ומאמץ לתכנן את תנועותיהם. ואולם, במצבים בהם הילדים מבצעים תנועות ומיומנויות חדשות כל תהליך תכנון התנועה הינו איטי ומאומץ. לדוגמה, ילד שלומד בפעם הראשונה לרכוב על אופניים שם לב לכל תנועה ותנועה ואם חבר מתחיל לדבר איתו באמצע יתכן ויפסיק לרכב כי קשה לו לעשות את שני הדברים בו זמנית.תהליך הלמידה מערב יכולת לתכנן את תנועות רגליו, ידיו באופן מאורגן כך שיוכל לנוע על האופניים.

התפתחות הילד - קשיים בתכנון מוטורי
לעיתים ניתן לראות שהילד מתקשה לתכנן את תנועותיו בסביבה לא מוכרת וחדשה.
דיספרקסיה התפתחותית היא חוסר יעילות או חוסר יכולת לתכנן תנועות שיאפשרו אינטראקציה עם סביבה חדשה ולא מוכרת.