Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

התפתחות הילד - התפתחות דומיננטיות ידנית

התפתחות הילד - דומיננטיות ידנית

דומיננטיות ידנית - עדיפות עקבית לשימוש באיבר מצד אחד של הגוף לביצוע פעולות מסוימות. דומיננטיות ידנית היא חלק מתהליך התפתחות הילד. זאת מתחילה להתפתח בגיל שלוש ומבשילה סביב גיל 5. דומיננטיות ידנית מאפשרת לילד לפתח מיומנויות מוטוריות עדינות כמו (אחיזה עיפרון, מיומנות גזירה, אחיזת חפצים קטנים כפתורים, חרוזים ועוד). במקביל מתגבשת היד השנייה כיד עזר. הילד לומד לתפעל אותה באופן תומך ומסייע ומותאם ליד הדומיננטית. ישנם ילדים שבגילאי גן חובה טרם פיתחו דומיננטיות ידנית ברורה והם נוטים להחליף ידיים בתוך פעילות או לחלופין להשתמש בידיים שונות לפעילויות שונות. לדוגמה, לכתוב ולצייר ביד ימין ולגזור עם יד שמאל. באופן כללי ילדים עם דומיננטיות ידנית שמאלית נוטים להיות אוכלוסיה יותר הטרוגנית ובהם ניתן למצוא ילדים שמגבשים דפוס עבודה מסויים ביד ימין בפעילויות מסוימות ודפוס מסויים ויותר דומננטי ביד שמאל. חשוב לדעת כי הבשלה של יד דומיננטית יכול להתבסס גם יותר מאוחר (עד גיל 7). דומיננטיות ידנית היא חלק מדומננטיות כללית שמפתח הילד. על מנת שהילד יתפקד בצורה טובה חשוב שתתפתח דומיננטית באיברים נוספים (כמו דומיננטיות של רגל) כדי לאפשר משחק מוטורי יעיל. במידה והורה מעוניין לקבל כלים כיצד לעודד הבשלה של דומיננטיות ידנית הוא יכול לפנות למרפאה לייעוץ.

לחץ כאן לחזרה למושגים בתחום התפתחות הילד