Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

בעיות מוטוריות אצל ילדים - חוסר ביטחון מפני כוח המשיכה

התפתחות מוטוריקה גסה - חוסר ביטחון מפני כוח המשיכה

האם הילד שלך נמנע  מלטפס על סולם, מפחד לעלות על משטחים בלתי יציביים? נראה מסורבל ? יתכן וזקוק לדחיפה קלה בתחום התפתחות מוטורית


ילדים המגלים תגובה רגשית של חרדה או פחד מוגזם במקרים בהם ראשם מוסט כלפי מטה, לפנים או לאחר. חלק מילדים אלו פוחדים להתנתק מהקרקע. ילדים אלו יפחדו ו/או יתקשו לטפס על סולם כדי להתגלש, יפחדו לעלות ולרדת במדרגות. באבחון בריפוי בעיסוק יגלו חשש ממשימות שיווי משקל והיפוך ראש (שכיבה על הגב על כדור גדול כאשר המטפל אוחז בילד ). ילדים אלו משקיעים אנרגיה רבה על מנת להימנע מפעילויות המערערות שיווי משקל. ילדים אלו עשויים להיות ילדים עם בעיות שיווי משקל וטונוס שריר נמוך או לחלופין ילדים שיכולות אלו תקינות אך הגירוי התנועתי נקלט אצלם כגירוי חזק מאוד ולכן גורם לתחושה של פחד. כמו בכל תחום הטיפול בריפוי בעיסוק נעשה בצורה של חשיפות מדורגות בהם מקבל הילד גירייה מארגנת וכלים להתנהלות מוטוריות ורגשית במצבי קושי אלו.