Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

צור קשר
שם :
טלפון :
נושא :
חדשות אחרונות

הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק. 

 
אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.


אבחון פרטי בריפוי בעיסוק לילדי בית ספר.

 


טיפול פרטי בריפוי בעיסוק לילדי גן.

 


טיפול בריפוי בעיסוק לילדי גן דרך קופות החולים.

 


הדרכות הורים  בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סייעות בריפוי בעיסוק.

 


הדרכת סטודנטיות לריפוי בעיסוק.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי גן.

 


אבחון יכולת הלמידה בשיטת ה-LPAD  לילדי בית ספר.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי גן.

 


טיפולי העשרה אינסטרומנטלית (שיטת פוירשטיין) לילדי בית ספר יסודי ותיכון.

מושגים בתחום התפתחות הילד - תיאום דו צדדי

מושגים בתחום התפתחות הילד - מוטוריקה

תיאום דו צדדי - לגוף שלנו יש צדדים: ימין ושמאל. על מנת שנוכל לתפקד בצורה יעילה שני הצדדים צריכים לפעול בתיאום בצורות שונות. התיאום יכול להתבטא בכך שצד אחד עובד והשני אינו עובד, שני הצדדים עובדים באופן זהה, בהצלבה וכד'. התיאום מתייחס גם למימד של מרחב (איפה נמצאים שתי הידיים במרחב) וגם למימד של זמן (באיזה קצב אני מזיז כל יד, האם אני מזיז אותם ביחד, האם לסרוגין וכד').  למעשה תיאום דו צדדי נדרש בתפקודים רבים. בהליכה נדרש הילד לתיאום דו צדדי - הנעת יד ורגל נגדית. בריצה הילד זקוק הילד תיאום טוב בין הרגלים ובין הרגלים והידיים. ישנן פעולות הדורשות תיאום שונה בין חלקי הגוף. בפעילות כמו ציור התיאום מתבטא בכך שהיד הדומיננטית מציירת והיד השניה מייצבת את הדף. ככל שהילד גדל יכולת התיאום המצופה ממנו גדולה יותר.  כך לדוגמה, בגיל 6 ניתן לראות כיצד הילד מדלג, זורק כדור תוך דריכה על רגל נגדית וכד'. התיאום בין צדי הגוף הינה יכולת התפתחותית מוטורית אך יש בה גם מרכיבי מודעות וקוגניציה רבים. ניתן להתייעץ עם מרפאה בעיסוק כיצד ניתן להאיץ ולשכלל את יכולת התיאום הדו צדדי על פי צריכי התפקוד של הילד. לדוגמה, אם הילד מתקשה לקפוץ על רגל אחת או שתי רגליים ברצף ובתיאום ניתן לברר כיצד ניתן לשפר את התיאום הדו צדדי בתפקודיים אלו.